„Вълканов и Миланов” ООД е приемник на основаната на 25.03.1992 г. 
ЕТ „Искрен - Милан Миланов” от Михаил Вълканов, Искрен Миланов и Милан Миланов. Основната и дейност е строителство и строително предприемачество на жилищни и обществени сгради.
В дружеството работят до 155 висококвалифицирани специалисти в.т.ч. 7 специалисти като инжинерно-технически персонал. Управляващи дружеството са: Искрен Миланов и Драгомила Миланова-Вълканова.

За времето от своето основаване дружеството е изградило над 53 обекта, от който 22 със собствено /предприемаческо/ финансиране. Завършените обекти обхващат разгърната застроена площ от над 112 000 м2. „Вълканов и Миланов” ООД е изградило и пуснало в редовна експлоатация с Акт 16: 825 жилища, 526 гаража, 36 магазина, 27 офиса. За нуждите на основното строителство „Вълканов и Миланов” ООД е изградило или реконструирало и безвъзмездно предало за обществено ползване множество социално значима инфраструктура: улици, топлопроводи, водопроводи, канали, трафопостове и др.
От III.1997 до XII.2002 г. „Вълканов и Миланов” ООД е партньор за България на „Roto Frank AG”, Щутгарт, Германия за доставка и монтаж на покривни прозорци. За този период са доставени и монтирани над 1200 бр., като по-големите обекти са: „ЦУМ”, „Си Банк”, жилищен комплекс „Преслав” и др.
От X.2001 до X.2002 г. в рамките на между-правителствена спогодба между България и Германия „Вълканов и Миланов” ООД изгради жилищен комплекс от 6 сгради с 85 апартамента, 85 гаража и РЗП 11 762 м2 в гр. Мюнхен. Комплекса бе изграден в срок, безупречно качество и приет от възложителя на обекта – Община Мюнхен чрез кмета Г-н Кристиян Уде.

 От 10.XI.2000 г.  "Вълканов и Миланов" ООД е член на Българската Строителна Камара/БСК/.
От 03.XII.2001 г. „Вълканов и Миланов” ООД е член на занаятчийската камара на строителите за гр. Мюнхен и Горна Бавария.
От 05.I.2004 г. „Вълканов и Миланов” ООД се сертифицира, внедри и прилага система за управление на качеството в областта на цялостното изграждане на жилищни, обществени и инфраструкторни обекти: ISO 9001:2000
От 13.I.2006 г. „Вълканов и Миланов” ООД е член на Германо-Българската Индустриялно-Търговска Камара /ГБИТК/

От 29.XII.2006 г. “Вълканов и Миланов” ООД е член на Камарата на Строителите в България /КСБ/ – приемник на Българската Строителна Камара /БСК/
От 11.I.2008 г. „Вълканов и Миланов” ООД е вписана в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Първа група – строежи от втора до пета категория.За нас Награди Фотогалерия Продажби Референтни обекти Партньори Контакти © Valkanov - Milanov 2006 Created by: Alina Design Studio